Verzending in 1-3 dagen, gratis vanaf €100, afhalen kan tijdens de openingsuren: Leemstraat 48B, Beerse (di tem vrij 10-17.30u, za 10-17u)
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bedrijfsgegevens
De website www.homemade-happiness.be is eigendom van en wordt beheerd door Ines Voeten, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0673.504.652.
U kunt ons contacteren via [email protected] of via telefoon op 0479 44 36 90.


Verzakingsrecht
Conform de Belgische Wetgeving (Wet artikel 49 en volgende van 06-04-2010) heeft de koper het recht af te zien van de aankoop op afstand, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Dit dient binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen te gebeuren.
Indien de koper zich op dit verzakingsrecht beroept, moet hij dit zo snel mogelijk schriftelijk meedelen (mag zowel via post, als via e-mail).
Alle goederen dienen in originele staat en in de originele en gesloten verpakking, op risico en kosten van de koper teruggezonden te worden, binnen 1 week na melding van het verzakingsrecht, naar Homemade HappINESs, Leemstraat 48B, 2340 Beerse. De consument dient te kunnen bewijzen dat de goederen tijdig teruggezonden werden naar Homemade HappINESs.
De goederen dienen dus in originele staat te zijn. Onvoldoende gefrankeerde, onvolledige en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet terugbetaald.
Goederen die gepersonaliseerd of specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus in dat geval niet beroepen op het verzakingsrecht. Producten uit de sale kunnen niet geretourneerd worden.
Indien aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan, verbindt Homemade HappINESs zich het bedrag van de goederen binnen de 30 werkdagen na ontvangst door Homemade HappINESs van het teruggezonden pakket terug te storten op het gekende rekeningnummer in onze database, tenzij anders gevraagd door de consument.


Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en op het hele aanbod van www.homemade-happiness.be Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden zonder voorbehoud. De koper dient dan ook kennis te nemen van deze verkoops- en betalingsvoorwaarden, alvorens een bestelling te plaatsen.

Prijzen
De prijzen zijn exclusief verzendkosten, maar inclusief BTW.
Een order zal pas behandeld worden als de betaling door ons ontvangen is. Het order wordt dus pas verwerkt, na ontvangst van de betaling. Indien er gekozen werd voor overschrijving moet de betaling binnen 7 dagen na aankoop voldaan zijn.
Indien de betaling niet voldaan werd en het betreft een standaard product, behouden wij ons het recht het product terug in de verkoop te plaatsen.


Betalingswijze
De betaling kan gebeuren via bancontact of per bankoverschrijving. 


Levering
Bestellingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. De verzendtijd van producten kunnen verschillen en wordt aangegeven bij het product in de webshop www.homemade-happiness.be
Indien er meerdere producten tegelijk besteld werden, geldt de leveringstijd van het product met de langste levertijd.
Handgemaakte producten kennen een levertijd van 14 dagen.
Bestellingen worden als pakket verstuurd via BPost, met traceercode.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar louter indicatief. Geen enkele vertraging in productie of levering kan leiden tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten nadele van de koper.

Afhalen
Na betaling via bancontact of overschrijving is het mogelijk de bestelling op te halen in de winkel tijdens de openingsuren zoals bekend op de website www.homemade-happiness.be
Er wordt een mail naar de koper verzonden wanneer de producten klaar staan voor afhaling.


Overmacht
Homemade-happiness is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Homemade HappINESs belet haar verplichtingen na te komen (vertragingen bij leveranciers, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport (incl. vertragingen, stakingen, lock-outs,...).

Homemade HappINESs behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Homemade HappINESs gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Homemade HappINESs bij overmacht toch gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de al geleverde goederen afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur (met geleverde) te voldoen.

Aanbiedingen en kortingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Kortingen kunnen persoonsgebonden zijn en deze zijn dan niet overdraagbaar aan derden. Voor cadeaubonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals overeengekomen (maximum 1 jaar na uitgifte van de originele cadeaubon). Kortingen en/of aanbiedingen mogen niet gecumuleerd worden. Er wordt dus steeds maar 1 korting (zowel korting in bedrag of als percentage) toegestaan per bestelling. Kortingen en cadeaubonnen worden niet in contanten omgezet. Homemade happINESs heeft het recht kortingen eenzijdig te wijzigen of te annuleren.
Cadeaubonnen dienen niet in 1 keer opgebruikt te worden. Het resterende bedrag wordt dan met een nieuwe code of cadeaubon overgemaakt aan de klant, zodat deze het saldo kan opgebruiken tot 1 jaar na uitgifte van de originele cadeaubon. Vervallen cadeaubonnen kunnen niet worden gerecupereerd of verlengd.
De klant kan de korting dan bij latere aankopen gebruiken. Deze kortingscode zal dan niet kunnen gecumuleerd worden met andere kortingcodes.
Indien Homemade HappINESs een vermoeden van fraude heeft met cadeaubonnen, aanbiedingen of kortingen (couponcodes), zal Homemade HappINESs zonder waarschuwing de cadeaubon, aanbieding of korting verwijderen of weigeren en zullen eventuele verdere stappen ondernomen worden.

Eigendomsvoorbehoud
De gevraagde goederen blijven eigendom van Homemade HappINESs tot de volledige betaling van de prijs, inclusief kosten en lasten, interesten en vergoedingen, is voldaan. Ook indien de koper de overeenkomst of eerdere of latere overeenkomsten niet nakomt, blijven de goederen eigendom van Homemade HappINESs. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, enz…op de site van Homemade HappINESs gelden als een benadering en zijn indicatief. Deze kunnen dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op afbeeldingen kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Indien de koper de producten graag ter plaatse komt bekijken, kan dit in de winkel tijdens de gekende openingsuren ( te vinden op de website www.homemade-happiness.be)

Homemade HappINESs behoudt het recht foto's van de bestelde (al dan niet gepersonaliseerde) producten te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wasvoorschriften
Homemade HappINESs neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel opgelopen bij fout of ongepast gebruik van haar producten.
Stoffen van handgemaakte producten zijn niet voorgewassen en kunnen tot 10% krimpen na de eerste wasbeurt.
Was onze handgemaakte artikelen (indien mogelijk binnenstebuiten) op 30° en stop ze niet in de droogkast om ze zo lang mogelijk mooi te houden. Strijk op lage temperatuur en strijk niet rechtstreeks op strijkapplicaties in flexfolie.

Speenkoorden en bijtringen met houten/silicone/gehaakte kralen:

Laat uw baby nooit slapen met deze producten en gebruik ze alleen onder toezicht. Controleer regelmatig of alle onderdelen goed vastzitten. De siliconen kralen zijn 100% veilig gekeurd en BPA-vrij en PVC-vrij, Lood-vrij en Ftalaat-vrij. Het gebruik van bijtringen en fopspeenkettingen is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Vervang producten en/ of onderdelen indien er slijtage aanwezig is. Producten proper maken met een vochtig doekje of milde zeep en daarna aan de lucht laten drogen. Homemade HappINEss is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door gebruik van een bijtring/ fopspeenketting,…

Garantie
De garantie van Homemade HappINESs beperkt zich tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Homemade HappINESs kan niet aansprakelijk worden geacht voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Indien de koper een gebrek vaststelt op de dag van de levering, kan de koper dit schriftelijk of via mail op [email protected] melden, ten laatste de dag na de levering, en zal Homemade HappINESs samen met de koper een eventuele oplossing zoeken.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Homemade HappINESs behoudt zich het recht de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande melding te wijzigen. De nieuwe voorwaarden zullen dan gelden vanaf de dag van wijziging.

Toepasselijk recht
Het Belgisch Recht is van toepassing op alle overeenkomsten. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »